Bielskis A. (2015). Kooperacija ir išsilaisvinimo politika: Aristotelis ir Marxas. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 34(1), 35-61. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7459