Valantiejus A. (2015). Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. I. Sociologija, fenomenologiškai grindžiama metodologija ir kriterijų radikalizavimas. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 34(1), 62-145. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7460