MazgelytÄ— R. (2015). Galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 34(1), 168-185. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7462