Leonavičius V. (2015). Lietuvos psichosocialines paslaugas teikiančių nvo socialinio ir ekonominio matmens darna. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 34(1), 186-204. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7463