Žvinklienė A. (2015). Lietuvos inovacinių tinklų integracija į Europos mokslinių tyrimų erdvę: žvilgsnis į asmeninę tinklaveiklą iš vidaus ir išorės. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 34(1), 233-253. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7465