Kraniauskas L., & Gedutis A. (2016). Socialinių ir humanitarinių mokslų vertės paieškos Lietuvoje: monizmas, pliuralizmas ir administracinė kontrolė. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 37(2), 127-170. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.2.9869