Jonutis K. Politinio pokyčio konceptualizacijos Alaino Badiou ir Jacques’o Rancière’o teorijose. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 39, n. 2, p. 18-40, 17 rugpj. 2017.