Kraniauskienė S. „Čia ne(buvo) Lietuva“: Klaipėda po Antrojo pasaulinio karo – naujosios visuomenės prisiminimai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 41, n. 2, p. 169-198, 15 spal. 2018.