Šutinienė I. Regioninis identitetas paribio teritorijose: Klaipėdos krašto atvejis. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 41, n. 2, p. 199-228, 15 spal. 2018.