Gedutis A. Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 8, n. 3-4, p. 22-43, 10 liep. 2001.