Acus A. Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai). Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 8, n. 3-4, p. 56-67, 10 liep. 2001.