Ivanovas B. Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 8, n. 3-4, p. 78-85, 10 liep. 2001.