Å atkauskienÄ— N. KomunikacinÄ— dramos sklaida ir jos socialumas. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 9, p. 88-96, 10 liep. 2002.