Laurėnas V. Pilietinės visuomenės dilemos Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 11, p. 5-22, 4 liep. 2003.