Žvinklienė R. Moters kelias į akademiją: istorija ir dabartis. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 11, p. 50-70, 4 liep. 2003.