Gečienė I. Naujosios klasės diskursas ir jo poveikis diskusijoms apie intelektualų vaidmenį posovietinėse šalyse. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 11, p. 71-82, 4 liep. 2003.