Valantiejus A. Nuosaiki proto kritika Jürgeno Habermaso socialinėje teorijoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 11, p. 133-147, 4 liep. 2003.