Valantiejus A. Ekonominio ir sociologinio požiūrio jungties galimybė analitinėje socialinio mokslo paradigmoje, arba Maxo Weberio suprantančiosios sociologijos eksplikavimas Zenono Norkaus metodologiniame racionalaus pasirinkimo modelyje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 12, p. 119-139, 22 gruodž. 2003.