Valantiejus A. Pozityvizmo svyruoklė. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 13, p. 5-21, 20 birž. 2004.