Valantiejus A. Thomas Kuhno istorinė-sociologinė mokslo raidos koncepcija . Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 13, p. 126-135, 20 birž. 2004.