Valantiejus A. Diskursyviojo post- ir meninės tiesos pradų sąlytis, arba hermeneutinės dekonstrukcijos link. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 13, p. 136-145, 20 birž. 2004.