Murphy J. W. Vartotojas nebūtinai esti pilietis. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 14, p. 21-28, 28 gruodž. 2004.