Kublickienė L. Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 14, p. 64-71, 28 gruodž. 2004.