Piliponytė J. Korupcija: teoriniai bandymai apibrėžti ir paaiškinti. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 14, p. 83-95, 28 gruodž. 2004.