Žvinklienė A. Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? „Importuotų“ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 14, p. 120-128, 28 gruodž. 2004.