Poviliūnas A. Ar Lietuvos visuomenė jaučiasi saugiai?. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 14, p. 129-131, 28 gruodž. 2004.