Tereškinas A. Tarp norminio ir subordinuoto vyriškumo formų: vyrai, jųseksualumas ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 14, n. 3, p. 28-38, 5 spal. 2004.