Valantiejus A. Radikalios mikrosociologijos gairės. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 15, p. 5-22, 28 birž. 2005.