Pilotta J. Organizacinio identiteto konstravimas mažumų bendruomenėse. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 15, p. 23-39, 28 birž. 2005.