Šidlauskienė V. Rožinis inkliuzas knygų lentynoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 15, p. 142-145, 28 birž. 2005.