Rinkevičius L. Viešosios politikos kultūros formavimasis Lietuvoje: aplinkosaugos politikos ir visuomenės dalyvavimo sociologinė eksploracija. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 17, p. 113-127, 20 birž. 2006.