Kraniauskas L. Kita Anthony Giddenso Sociologijos pusė. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 17, p. 143-157, 20 birž. 2006.