Norkus Z. Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinėssociologinės analizės problema (I). Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 19, p. 5-32, 29 birž. 2007.