Rinkevičius L. Instituciniai domenai, įtampos laukai ir institucinės inovacijos. Sociologiniai aspektai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 19, p. 104-115, 29 birž. 2007.