Bielskis A. Teleologija ir utopija Alasdairo MacIntyre’o etikoje ir politikoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 21, p. 48-59, 24 liep. 2008.