Valantiejus A. Nušvitimų beieškant: Walteris Benjaminas ir literatūros sociologija. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 22, p. 139-162, 22 gruodž. 2008.