Balčytienė A.; Juraitė K.; Reingardė J. Pratarmė. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 23, p. 8-9, 4 bal. 2015.