Šutinienė I. Tautos istorijos simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 24, p. 40-62, 1 liep. 2009.