Žvinklienė A. Garbės koncepcija socialiniame diskurse (I). Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 25, p. 83-91, 9 gruodž. 2009.