Šarkutė L. Sprendimų priėmimo samprata ir tyrimų tradicijos. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 25, p. 105-119, 9 gruodž. 2009.