Murphy J. W.; Schlaerth C. A. I. Ryšys tarp radikalios refleksijos, žmogaus laisvės ir etikos. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 26, p. 7-19, 8 lapkr. 2010.