Šaulauskas M. P. Postkomunistinės revoliucijos želmenys: į postmodernią Lietuvą?. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 2, n. 2, p. 77-94, 4 bal. 1998.