Dirgėla M. Serbų ir kroatų nacionalizmo atgimimo prielaidos XX a. pabaigoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 2, n. 2, p. 195-200, 4 bal. 1998.