Račiūnaitė V. Moters savivokos aspektai tarpukario ir išeivijos prozoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 2, n. 2, p. 224-229, 4 bal. 1998.