Laumenskaitė I. E. Šventybė ir pasaulietiškumas nesociologiniu požiūriu. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 2, n. 2, p. 230-234, 4 bal. 1998.