Tereškinas A. Šalpos valgyklos ir muilo operos: ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, pop kultura nūdienėje Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 5, n. 3, p. 16-32, 4 bal. 1999.