Genzelis B. Petras Leonas ir sociologijos mokslų užuomazgos Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 5, n. 3, p. 89-95, 4 bal. 1999.