Gaižutytė Žilvinė. Igno Šlapelio meno sociologijos bruožai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 5, n. 3, p. 96-104, 4 bal. 1999.