Kuznecovienė V. Prievarta religinėse sektose: vizijos ir realybė. Sociologija. Mintis ir veiksmas, n. 3-4, p. 5-11, 16 gruodž. 2000.