Vareikis V. Lietuvių ir žydų santykių istorija XIX a. Socialiniai ir ekonominiai aspektai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, n. 3-4, p. 27-50, 16 gruodž. 2000.